Przejdź do treści
Home » Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

Na co dzień spotykamy się z wieloma przeszkodami związanymi z problemami z zakresu prawa rodzinnego a tak istotne jest aby te problemy nie przekładały się na życie codzienne. Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne i pomoc w rozwiązaniu problemów w małżeństwie, które bardzo często negatywnie wpływają na pozostałych członków rodziny. Warto wówczas zastanowić się nad profesjonalnym rozwiązaniem, które niekoniecznie musi być trudnym i żmudnym procesem sądowym.

Oferujemy naszym Klientom:

 • Sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa rodzinnego
 • Pozwy rozwodowe bez orzekania o winie, szczególnie zalecane jeśli Klienci nie chcą narażać się na przewlekle długie procesy sądowe
 • Pozwy rozwodowe z orzekaniem o winie w przypadku braku porozumienia między małżonkami
 • Pozwy o unieważnienie małżeństwa
 • Pozwy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • Zabezpieczenie roszczeń
 • Przyznanie opieki rodzicielskiej
 • Pozwy o zasądzenie alimentów, a także ich podwyższenie
 • Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 • Pozwy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • Rozwiązanie stosunku przysposobienia
 • Wnioski o zwolnienie z kosztów sądowych

Ważną kwestią jest także zobowiązanie małżonka do przyczyniania się zaspokajania potrzeb, dlatego oferujemy także sporządzanie pism procesowych z tego zakresu.

Zapraszamy, napisz do Nas !

kancelaria@sixlegal.pl