Przejdź do treści

Cennik usług Kancelarii

Konsultacje \ Analiza sprawy

od 250 zł \ h

Przygotowanie przedsądowego wezwania do zapłaty

od 700 zł

Przygotowanie Pozwu wraz z załącznikami 

od 1200 zł (usługa wyceniana indywidualnie)

Przygotowanie pisma do kontrahenta lub jednostki z którą jest spór prawny

od 500 zł / szt.

Przygotowanie sprzeciwu do nakazu zapłaty / odpowiedzi na Pozew

od 800 zł

                                                                                                                            Spółki kapitałowe

Konsultacje / analiza

500 zł / h

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotu 

od 1000 zł

Rejestracja spółki 

od 1200 zł

Przygotowanie dokumentów w toku działalności spółki (uchwały oraz protokoły)

od 1800 zł 

Doradztwo prawne w zakresie transakcji 

od 1500 zł

Upadłość konsumencka

Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami oraz złożenie dokumentów w Sądzie właściwym miejscowo dla osoby fizycznej

od 2000 zł 

Umowy

Sporządzenie draftu umowy najmu lokalu użytkowego / komercyjnego dostosowanego pod wymagania klienta zgodnie z jego specyfiką prowadzenia działalności gospodarczej

od 3000 zł 

Sporządzenie draftu umowy najmu lokalu mieszkalnego dostosowanego pod wymagania klienta z uwzględnieniem RODO oraz zabezpieczenia płatności 

od 1800 zł 

Sporządzenie umów dzierżawy nieruchomości niezabudowanych oraz zabudowanych z uwzględnieniem zabezpieczenia płatności

od 3500 zł