Przejdź do treści
Home » Prawo Spadkowe

Prawo Spadkowe

Częstym problemem dla wielu spadkobierców jest brak porozumienia a jedynym wyjściem jest rozwiązanie problemu na drodze postępowania sądowego. Często Klienci szukają pomocy u profesjonalnych doradców podziału  z masy spadkowej.

Naszym Klientom oferujemy:

  • Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego
  • Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia
  • Pozew o zobowiązanie do wykonania zapisu
  • Pozew o zachowek
  • Pozew wierzyciela spadkodawcy o zapłatę
  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceni spadku w formie ustnej
  • Umowa darowizny

Warto pamiętać, że  osoba nie uwzględniona w testamencie należąca do najbliżej rodziny spadkodawcy uprawniona jest do  zachowku i może się ona  domagać  zapłaty na jej rzecz określonej kwoty pieniężnej, która stanowi ułamek wartości udziału spadkowego. Powyższa sytuacja ma swoje unormowanie w przepisach ustawy Kodeks Cywilny w art. 991.

(…) § 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Charakter prawa spadkowego jest na tyle kwestią sporną dla stron, dlatego wymaga indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku z dokładną analizą problemu prawnego.

Zapraszamy do kontaktu:

kancelaria@sixlegal.pl