Przejdź do treści
Home » Spółki P. Handlowego

Spółki P. Handlowego

Ustawodawca wyróżnia dwa typy spółek handlowych; osobowe i kapitałowe. Podstawą odróżniającą te dwa typy spółek jest odpowiedzialność jej wspólników. W przypadku spółek osobowych wspólnicy i spółka odpowiadają całym swoim majątkiem, natomiast spółki kapitałowe do wysokości wkładu. Zawiązane spółki prawa handlowego mogą być ukształtowane w zależności od umowy zawartej przez wspólników;

  • spółka jawna,
  •  spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna.

Obecnie ustawodawca pracuje nad  zmianami w ustawie kodeks spółek handlowych wprowadzając nową regulacje prawa holdingowego, czyli prawa grup spółek, prawa koncernowego. Przepis ten ma określać  relacje pomiędzy spółką dominującą i spółkami zależnymi.

Na początku 2021 roku ustawodawca przewiduje wprowadzenie zmian w postaci elektronicznego rejestru zamiast dokumentów papierowych, a najważniejszym novum będzie zakaz emisji i wydawania akcji w tradycyjnej formie. Zwiększone zostaną również uprawnienia rady nadzorczej spółki co jednocześnie będzie skutkowało odpowiedzialnością karną. Dotychczasowe rozwiązanie ustawodawcy całkowicie obciążało członków zarządu, natomiast po nowelizacji przepisów dojdzie do rozłożenia odpowiedzialności za decyzyjność w spółce.

Nowelizacja przewiduje sankcję karne w postaci grzywny pieniężnej wobec uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, którzy doprowadzą do uchybień i naruszą przepisy o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy, nie dokonają zawarcia niezbędnych umów o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz nie wezwą akcjonariuszy do złożenia akcji.

Ciekawą alternatywą dla przedsiębiorców chcących wejść na rynek może okazać się całkowicie nowa forma spółki tzw. PSA, czyli Prosta Spółka Akcyjna. Rozwiązanie to ma wejść w życie na wiosnę 2021 roku. Ten rodzaj spółki można określić jako hybrydę spółki z o.o. i akcyjnej, a najważniejsze jej cechy to prostota i szybkość rejestracji (on-line na pomocą elektronicznego formularza), brak wymaganego kapitału zakładowego oraz uproszczona likwidacja.

Nasz doświadczony zespół chętnie doradzi jaki typ spółki będzie odpowiedni dla katalogu prowadzonej działalności i udzieli wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące aktualnej sytuacji na rynku przedsiębiorców.

Nasza kancelaria profesjonalnie przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracji spółki lub zmiany treści umowy.

Zaufaj profesjonalistom, zarejestruj swoją spółkę i rozpocznij działalność!

Zapraszamy – kancelaria@sixlegal.pl