Przejdź do treści
Home » Prawo Upadłościowe

Prawo Upadłościowe

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

            Ogłoszenie upadłości jest dla wielu przedsiębiorców ostatecznością. Niekiedy odwlekają tę decyzję co w efekcie prowadzi do coraz pogłębiania się problemów finansowych , niewypłacalności i zadłużenia względem kontrahentów i pracowników. Należy pamiętać, że im wcześniej zostanie dokonana analiza danych finansowych firmy tym szerszy wachlarz rozwiązań pozostaje. W pierwszym etapie upadłości możemy zadbać o zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed całkowitą niewypłacalnością i szansą na oddłużenie dłużnika. Domniemywa się, że podstawą do rozważania wszczęcia postepowania upadłościowego jest opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekraczających 3 miesiące.

W wyniku ogłoszenia upadłości przez sąd gospodarczy określona zostaje lista wierzytelność, która może zostać zaskarżona, zmieniona lub zatwierdzona w niezmiennej formie. Następnie ustalona zostaje dopuszczalność układu i jego propozycje. Masa upadłości ulega likwidacji ustalony zostaje plan podziału funduszów masy. W końcowej fazie procesu upadłościowego postępowanie zostaje zakończone a ewentualne pozostałe wierzytelności umorzone.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Prawo upadłościowe przewiduje również ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sąd może przychylić się do wniosku upadłego, ogłosić postanowienie o upadłości i ustalić plan spłaty wierzycieli. Upadły jest zobowiązany do wykazania całej masy majątkowej jaką posiada oraz zobowiązania do spłaty wierzytelności w ustalonym przez sąd planie nie dłuższym jednak niż 36 miesięcy. Należy wskazać, że pozostałą wierzytelność zostaje umorzona.

W przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości niezbędna jest odpowiednia analiza finansowa i wdrożenie procedur w możliwie najkrótszym czasie, tak aby uniknąć pogłębiającej się niewypłacalności.

Zachęcamy do uzyskania indywidualnej analizy i porady prawnej w celu optymalizacji skutków finansowych.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces upadłości lub restrukturyzacji !

Zaufaj nam, rozpocznij nowe życie bez zadłużeń

Zapraszamy!