Przejdź do treści
Home » Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze

Prawo gospodarcze dzieli się na dwie podstawowe dziedziny; publiczne i prywatne, w sposób ogólny reguluje działalność gospodarczą. Działalność gospodarczą ustawodawca określa jako wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany zarobkową działalność budowlaną, handlową, wytwórczą, usługową, a także poszukiwanie oraz wydobywanie ze złóż kopalin, co jest wyrażone w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

            W przypadku prywatnego prawa gospodarczego rozpatrujemy dwa kryteria; podmiotowe, czyli regulacje stosunków prawnych między przedsiębiorcami oraz przedmiotowo-funkcjonalne, bazujące na wymianie dóbr oraz świadczeniu usług przy użyciu pieniądza.

Istotne jest nawiązanie stosunków między podmiotami na podstawie zawartej umowy. Należy pamiętać, że podmioty prawa prywatnego są wobec siebie równe i niezależne, dlatego postanowienia umowne nie mogą naruszać zasad prawnych.

Nasza kancelaria oferuje usługi z zakresu tworzenia umów spółki, współpracy pomiędzy kontrahentami oraz świadczy wszelką pomoc prawną i doradztwo z zakresu prawa handlowego.

Zapraszamy do kontaktu: kancelaria@sixlegal.pl