Przejdź do treści
Home » Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne to zespół norm regulujący organizację i działanie administracji publicznej, polega głównie na kontroli i nadzorze przez organ nadrzędny.

Prawo administracyjne reguluje takie kwestie jak:

 • plan zagospodarowania przestrzennego,
 • prawo budowlane,
 • prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • gospodarkę nieruchomościami,
 • scalanie i wymiana gruntów, a także nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,
 • gospodarowanie nieruchomościami rolnymi,
 • zamówienia publiczne,
 • udostępnianie informacji publicznej.

Oferujemy Państwu doradztwo prawne, pomoc w załatwieniu spraw, sporządzaniu pism procesowych  w postępowaniu administracyjnym podczas:

 • wydawania decyzji administracyjnych,
 • ugody,
 • odwołania,
 • zażalenia,
 • wznowienia postępowania

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: kancelaria@sixlegal.pl