Przejdź do treści
Home » News » Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy!

Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy!

Za niezgodne z Konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób na podstawie wyłącznej zweryfikowanej informacji Policji.

Nowelizacja Kodeksu Karnego z Marca 2015 roku, która zobowiązywała starostę do zatrzymywania prawa jazdy po otrzymaniu wniosku od Policji okazała się być niekonstytucyjna – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

(…) Starosta Starosta nie dokonuje samodzielnie ustaleń faktycznych co do rzeczywistego przebiegu zdarzenia. Jest związany treścią informacji organu kontroli ruchu drogowego. Treść informacji funkcjonariusza policji korzysta ze swoistego domniemania prawdziwości, które nie może być przez stronę podważone w toku postępowania administracyjnego ws. zatrzymania prawa jazdy” – mówił w uzasadnieniu wtorkowego wyroku sędzia sprawozdawca Piotr Pszczółkowski (…).

„Wniosek do Trybunału w tej sprawie złożyła w kwietniu 2021 r. I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Zwróciła się w nim o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o kierujących pojazdami. Prezes Manowska zaskarżyła dwie przesłanki uprawniające starostę do tego, by wydał decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy. Jedną z nich jest sytuacja, w której kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, a drugą – przypadek, w którym kierujący przewozi więcej osób niż wynika to z liczby miejsc określonej w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub „z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji” a dodatkowo, Manowska zaskarżyła też regulacje dookreślające, które stanowią m.in., że decyzja starosty wydawana jest na okres 3 miesięcy z rygorem natychmiastowej wykonalności, a w przypadku, gdy mimo jej wydania dana osoba będzie prowadzić samochód, starosta przedłuży okres zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy. I prezes SN zarzuciła obowiązującym przepisom brak podstawowych gwarancji proceduralnych dla osób, którym zatrzymano prawo jazdy. Według I prezes SN, niezgodne z konstytucyjnymi zasadami jest uprawnienie policji do „arbitralnego decydowania” o zatrzymaniu prawa jazdy – bez możliwości weryfikacji okoliczności ją uzasadniających przez sąd lub organ administracyjny.

Należy pamiętać, że wyrok nie oznacza, że przepisy przestaną obowiązywać. Otwiera to jednak drogę do ich zmiany lub konstruktywnej obrony w przypadku zaistnienia sytuacji w której Policja zatrzymuje prawo jazdy. W tym przypadku wyjściem okazuje być bowiem nieprzyjęcie mandatu które nie kończy postepowania w sprawie wykroczenia i przed Sądem możemy dochodzić swoich praw.

Źródlo: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *